Hizmetlerimiz

Programlama ve Planlama

Gayrimenkul geliştirme ve Yatırım Projeleri fizibilite analizi

Fizibilite çalışmaları

Mimari Tasarım

İç Mimari Tasarım

Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon

Jeoteknik-Zemin Etüdü Raporu

Mekanik, Elektrik Projeleri

Statik Projeleri

Peyzaj projeleri

Şehir Planlama

Çevre Planlama

Proje yönetimi

Uygulama Çizimleri ve Şartnameleri

Mimari kontrolörlükDanışmanlık : Yürürlükteki yasal mevzuatlar ve yönetmelikler doğrultusunda Mimari proje tasarımının kontrolü ve yönlendirilmesi. Mimari – statik – mekanik - elektrik projelerinin koordinasyonu ve uygulanabilirliğinin kontrollerinin yapılması.

Proje yönetimi
Taahhüt: Her türlü Kaba yapı, ince yapı, tadilat, onarım, dekorasyon inşaat uygulamaları taahhüdünün yapılması

Reklam: 3D çizimler, animasyon, tanıtım filmi, katalog tasarımı, marka kimlik ve logo tasarımı, müşteri sunumları, maket